Andere lezingen
Ton Westendorp
Smaakcollege
De Nieuwste School

 

 


 

 

 

 

De Hermetische Schakel

Lezing door: Drs. Jacob Slavenburg, cultuurhistoricus en auteur van vele boeken en artikelen over het vroegste christendom, de gnosis, spirituele stromingen,
en de hermetische leringen. Hij is mede-vertaler van de Nag
Hammadi-geschriften in het Nederlands. Als docent is hij verbonden aan
diverse opleidingen, waaronder de Hogeschool voor Geesteswetenschap

Hermes Trismegistus wordt gezien als een der oudste wijzen der mensheid. In zijn naam zijn vele leringen overgeleverd. Daarin staat de eenheid van alles voorop. Vanuit die eenheid vloeit verscheidenheid voort. Daardoor is alles met alles verbonden.
 
De Hermetische traditie loopt vanaf het Egypte van de Farao's tot op de dag van vandaag. In de oudheid waren deze inzichten versmolten met religie en filosofie. Toen men in de vijftiende eeuw, de Renaissance-tijd, verloren gewaande geschriften van Hermes terugvond, leidden deze openbaringen tot een uiterst spiritueel wereldbeeld. Bijna twee eeuwen kleurden deze opvattingen de cultuur, inclusief de religie, van die tijd.
 
Door Kerk en (materialistische) Wetenschap werd Hermes in de zeventiende eeuw op een zijspoor gezet. Maar leefde voort in groeperingen als de Rozenkruisers en in de Vrijmetselarij. In de negentiende eeuw onderkent Madame Blavatsky de hermetische gnosis als één van de twee pijlers van de oer-wijsheid. En Carl Gustav Jung ontdekte in de vorige eeuw in de hermetische alchemie talrijke symbolen die de mens dichter bij zichzelf konden brengen in zijn individuatieproces.
 
Na de publicatie van de Nag Hammadi-geschriften enige jaren terug beleeft Hermes een revival.
  
Jacob Slavenburg: “In het Hermetisch bewustzijn, dat tot en met de Renaissance in Europa gemeengoed was, is alles met alles verbonden, omdat alles voortkomt uit het Ene. Dat principe zien we in bijna iedere oer-cultuur, maar wordt vaak overschaduwd door particularisme en vooral materialisme. Als een mens zich bewust is van zijn verbondenheid met alles wat is, omdat alles uit hetzelfde is voortgekomen, stopt onmiddellijk de wrede manier waarop wij met dieren omgaan. Stopt onmiddellijk het geweld dat we tegen onze eigen broeders en zusters gebruiken. Stopt onmiddellijk de aanranding van onze moeder, de Aarde. Stopt onmiddellijk de arrogante wijze waarop wij denken deze aarde en de natuur te kunnen exploreren. Dat houdt automatisch in dat we onze voeding weer gaan ervaren als ingebed in een groter, samenhangend geheel.” 


Datum: 25 oktober
Tijd: 20.00 uur
Toegang: GRATIS

 

Deze lezing zal gehouden worden in Galerie Majke Hüsstege te Den Bosch.

 

 

 

© 2006 The Maverick Convention